Lexikon (in türkisch)

Sözlük

Kavramların tanımı

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Antrag (Başvuru)

Temel teminatınıza ilişkin edimler için bir başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Bu edimler prensip olarak, başvurudan önceki zamanlar için ödenmezler. Bu yüzden başvurunuzu mümkün olan en kısa zamanda Jobcenter’ye yönlendiriniz. Başvuruyu formsuz olarak da, yani yazılı olarak, telefonla veya şahsen de yapabilirsiniz. Ancak gerekli belgeleri her ihtimalde sonradan ibraz etmeniz gerekir. Prensip olarak başvuru, sizinle beraber ihtiyaç birliği içinde yaşayan başka kişilere ilişkin edimler için başvuruyu da kapsar. Eğer ihtiyaç birliğiniz içindeki üyeler kendileri bir ihtiyaç birliği meydana getirirlerse – örneğin 25 yaşını doldurarak –, o zaman bu kişilerin başvuruda bulunması gerekir. Eğer bu, örneğin Cumartesileri, Pazarları veya tatil günleri mümkün olmuyorsa, bundan dolayı bir dezavantaj doğmaz. Böyle bir durumda bunların, Jobcenter’nin yeniden açıldığı ilk gün başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Arbeitsunfähigkeit (Çalışamazlık)

Çalışamazlık durumunda, sosyal sigorta içindeki korumayı muhafaza edersiniz ve şimdiye kadar ödenen işsizlik parası II tutarında ödeme alırsınız. Eğer başvuru sonrasında veya temel teminatınıza ilişkin edimlerin alınması esnasında çalışamaz durumda hastalanırsanız, çalışamazlığınızı hemen bildirmekle ve çalışamazlığa ve çalışamazlığın muhtemel süresine ilişkin bir doktor raporunu ibraz etmeniz gerekir. Eğer çalışamazlık durumu, doktor tarafından raporlandırılan süreden uzun sürecekse, bunu, bir başka doktor raporu ile yazılı olarak kanıtlamanız gerekir. Tekrar çalışabilir durumda olduğunuzda, lütfen bu durumu da hemen bildiriniz.

Auszahlung (Ödeme)

Geçim temini için olan ödemeler, yardıma muhtaçlık durumunun her ayı için peşinen ödenir. Burada her tam ay, 30 takvim günü itibariyle hesaplanır. Eğer ödemeler, tam bir ay için değillerse, böyle kısmi aylarda, ödeme hak ve talebinin başlangıcında ve bitiminde her gün için, aylık ödemenin 1/30’u ödenir.

Jobcenter ayrıca, devam eden ayın ilk işgününde ödeme tutarına tasarruf edebilmenizi temin eder. Ancak örneğin hesabınıza gecikmeli alacak kaydı veya mahsuplaşma amacıyla ödeme talimatının gecikmeli tebliği gibi olası gecikmelere Jobcenter etki edememektedir. Ayrıca ilk havaleyi ne zaman için bekleyeceğiniz, başvuru belgelerini ne zaman verdiğinize de bağlıdır. Başvurular mümkün olduğunca çabuk şekilde işlenir, ancak yine de belirli bir zaman gereklidir. Bu yüzden başvurunuzu ve ilgili belgeleri mümkün olan en kısa sürede ve eksiksiz olarak teslim ediniz. Ancak bundan sonra başvurunuz işleme alınabilir.

Seçim

B

Barauszahlung (Nakit ödeme)

Yerel bir bankada hesabınız yoksa, para ödemesi, tarafınıza "mahsup için ödeme talimatıyla" gönderilir. Bu parayı, Deutsche Post’un veya Deutsche Postbank’ın ödeme yapan tüm şubelerinden kendiniz veya tarafınızdan yetkilendirilen bir başka kişi nakit olarak çekebilir. Ancak bunun için 2,10 Euro tutarında masraf ortaya çıkmakta olup, bu tutar, size ödenecek paranın içinden kesilmektedir. Eğer sizin için bir bankada bir hesap açılmasının mümkün olmadığını yazılı şekilde kanıtlayabilirseniz, yukarıda anılan masraf alınmaz. Ancak ek olarak ödeme yapan şube tarafından nakit ödeme durumunda aşağıdaki ödeme masrafları tahsil edilir ve bunların üzerine kurumun herhangi bir etkisi yoktur: 50 Euro’ya kadar ödeme tutarında 3,50 Euro harç, 50 ila 250 Euro ödeme tutarında 4,00 Euro harç, 250 ila 500 Euro ödeme tutarında 5,00 Euro harç, 500 ve 1.000 Euro arası ödemede 6,00 Euro harç ve 1.000 ila 1.500 Euro ödeme tutarında 7,50 Euro harç.

Bedarfsgemeinschaft (İhtiyaç birliği)

İhtiyaç birliği, prensip olarak aile ile eşdeğerdir. Buraya, kazanç sağlayabilir yardıma muhtaç kişiler, kazanç sağlayabilir yardıma muhtaç kişilerin partneri olarak sürekli ayrı yaşamayan eş, kazanç sağlayabilir yardıma muhtaç kişi ile aynı evde, makul bir takdir ile birbiri için sorumluluk alma ve birbiri için sorumluluk üstlenme şeklinde karşılıklı bir anlayışın var olduğu kabul edilebilecek şekilde bir arada yaşayan kişi („evlilik benzeri“ birlik), sürekli ayrı yaşamayan, haneye kayıtlı hayat arkadaşı ve kazanç sağlayabilir yardıma muhtaç kişinin veya partnerinin, 25 yaşını doldurmamış, aynı hanede yaşayan evlenmemiş çocukları dahildir.

Çocuklar, kendi gelirleri ile ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlarsa veya kendilerinin bir çocuğu varsa, ailelerinin ihtiyaç birliğine dahil olmazlar. Bu durumda bunlar, kendi çocukları ile ayrı bir ihtiyaç birliği oluştururlar. Eğer veliler kazanç sağlayabilecek durumda değillerse, kendi reşit olmayan çocukları ile, asgari bir çocuk kazanç sağlayabilir durumdaysa – yani asgari 15 yaşındaysa – bir ihtiyaç birliği oluştururlar.

Bescheide und Rechtsbehelfe (Bildirimler ve hukuki yardım)

Tarafınızdan talep edilen edime ve sonradan yapılacak tüm değişikliklere ilişkin kararları Jobcenter size yazılı olarak bildirir. Başvurunuza tam olarak karşılık verilemeyecekse veya hiç karşılık verilemeyecekse de, ödeme düşürülecekse veya tamamen durdurulacaksa ya da ödemeyi haksız olarak alıyorsanız ve geriye ödemeniz gerekiyorsa da bir yazılı bildirim alırsınız.

Kararlardan birini kabul etmeyecekseniz bu kararın açıkanmasından sonra bir ay içerisinde itirazda bulunabilirsiniz.

Seçim

E

Eingliederungsvereinbarung (İşe alma/uyum sözleşmesi)

Siz ve Jobcenter’deki muhatabınız arasındaki bir sözleşmeyle, işe intibakınızın nasıl sağlanacağı kararlaştırılacak. Uyum sözleşmesi olarak adlandırılan bu sözleşmeyle, projeye nasıl iştirak edeceğiniz tespit edilmektedir. Yasal olarak öngörülen birleştirme sözleşmesi, altı aylık süre için akdedilmeli, ihtiyaç durumunda uyarlanmalı ve kararlaştırılan sürenin bitiminden sonra ekstrapolasyona tabi tutulmalıdır.

Einkommen (Gelir)

İşsizlik parası II ve sosyal yardım parası sadece, kendi geçimini ve kendisiyle ihtiyaç birliği içinde yaşayan üyelerin geçimini kendi gücüyle sağlayamayan veya yeterli derecede temin edemeyen kişilere ödenir. Bu nedenle ihtiyaç birliğinin tüm üyelerinin özellikle gelirleri ve varlıkları, belirli önkoşullar altında dikkate alınır. İhtiyaç birliğine, siz ve partneriniz ile beraber, aynı hanede yaşıyor olmaları ve 25 yaşını doldurmamış olmaları halinde, evlenmemiş çocuklarınız veya partnerinizin çocukları dahildir. Bu nedenle başvuruda ve gelir beyannamesinde ve ayrıca kazanç belgesinde, aynı evde yaşayan diğer kişilerin de gelir koşulları sorulmaktadır.

Gelire, örneğin bağımsız olarak yapılan veya bağımsız şekilde yapılmayan, kazanç sağlayıcı bir faaliyet, işsizlik parası veya hastalık parası gibi ücret tazminatları, sermaye ve faiz gelirleri veya kira gelirleri, nafaka, çocuk parası, emekli aylıkları ve hisse senetlerinden doğan kazançlar dahildir.

Einstiegsgeld (Giriş parası)

Eğer sosyal sigortaya tabi veya bağımsız bir kazanç sağlayıcı faaliyete başlarsanız, Jobcenter, yardıma muhtaçlığınızın üstesinden gelebilmeniz için size zamansal olarak sınırlı bir avans ödeyebilir – yani giriş parasını. Jobcenter’deki muhatabınız, iş piyasasına dahil olmanız için giriş parasının gerekli olup olmadığına karar verir, buna ilişkin kesin yasal bir hak mevcut değildir. Bu para, azami 24 ay işsizlik parası II’ye ilaveten ödenir. Tutar, önceki işsizlik süresine ve gerektiğinde mevcut ihtiyaç birliğinin büyüklüğüne göre de belirlenir.

Erwerbsfähig (Kazanç sağlayabilir kişi)

Çalışabilir olan kimse; en az 15 yaşında olup henüz 65 yaşında olmayan ve hastalıktan veya sakatlıktan dolayı bilinebilen zaman içerisinde (önümüzdeki 6 ay) genel iş piyasasının alışagelmiş şartları altında günde en az  üç saat çalışmaya engeli olmayan kişilerdir. Örneğin üç yaşın altındaki bir çocuk yetiştirdiğiniz için veya henüz okula devam ettiğiniz için geçici şekilde kazanç sağlayabilecek durumda olmanız beklenmeyecek olsa dahi, kazanç sağlayabilir kişi olarak kabul edilirsiniz.

Seçim

F

Freibeträge für Vermögen (Varlıklar için vergiden muaf tutarlar)

Genel muaf tutar

Her tamamlanan yaş için size ve eşinize vergiye tabi olmayan 150 Euro yüksekliğinde bir temel meblağ ödenecektir. Bu askari 3.100 Euro ve azami 10.500 Euro’dur. Vergiye tabi olmayan ilgili meblağnın yüksekliği dilekçeyi verdiğiniz tarihteki yaşınıza bağlıdır.

Yaşlılık tedbiri

Karlar dahil olmak üzere Riester-anlaşması olarak adlandırılan anlaşmalardan ortaya çıkan tasarruflar, varlık olarak hesaba dahil edilmezler. Koşul: Lehdar olan kişi, yaşlılığa yönelik ihtiyat varlığını zamanından önce kullanmamalıdır. Yaşlılığa yönelik ihtiyat olarak işlev gören diğer varlıklar, kazanç sağlayabilir yardıma muhtaç kişinin ve partnerinin doldurduğu her yaş için 250 Euro’ya kadar bir tutar oranında mahsuptan muaf kalır. Maksimum vergiden buradaki tutar yaşa bağlı olarak 16.750 kadardır. Koşul: Emeklilik ortaya çıkmadan önce değerlendirme, anlaşma yoluyla geri dönülemez şekilde mümkün değildir. Vergiden muaf tutar üzerindeki tutarların anlaşmayla hariç bırakılması, Sigorta Anlaşması Yasasının 165. maddesi, 3. paragrafı uyarınca yasaktır.

Gerekli ihtiyaçların giderilmesi için vergiye tabi olmayan meblağ

Muaf tutar gerekli ihtiyaçların giderilmesi için 750 Euro’dur ve ihtiyaç birliği içinde yaşayan her yardıma muhtaç kişi tarafından dikkate alınır.

Seçim

G

Geldauszahlung (Para ödemesi)

Prensip olarak temel teminata ilişkin ödemeler ücretsiz şekilde Federal Almanya Cumhuriyeti sınırları içindeki bir bankada bulunan hesabınıza havale edilir. Merkezi Kredi Komisyonunun (ZKA) tavsiyesi üzerine, tüm toplum grupları için cari hesaplar tutan kredi kuruluşları, eğer bu özel sebeplerden dolayı istisnai durumlar için beklenemeyecekse, her vatandaş için bir cari hesap (mevduat hesabı) hazır bulundururlar. Eğer havale yoluyla para almak istiyorsanız, kendinizin hesap sahibi olması veya ortak bir hesapta asgari müşterek hesap sahibi olmanız gerekir. On Euro altındaki bireysel tutarlar ödenmez, tutar aşılana kadar biriktirilir. Ancak eğer altı ayı aşkın bir süredir ödeme yapılmamışsa, on Euro altındaki tutar da ödenir.

Seçim

H

Hilfebedürftig (Yardıma muhtaç)

Kendi barınma ihtiyacınızı, bir işe alınmayı ve sizinle ihtiyaç birliği içinde yaşayan kişilerin barınma ihtiyacını, kendi gücünüzle ve imkanlarınızla temin edemiyorsanız veya yeterli şekilde temin edemiyorsanız, yardıma muhtaçsınız. Burada önkoşul, çalışma gücünüzü devreye sokmanız, kabul edilebilir bir iş yapmanız, kendi gelirinizi ve varlıklarınızı ve partnerinizin gelirini ve varlıklarını kullanmanız ve sosyal yardım ödemeleri için öncelikleri haklarınızı ve nafaka ödemelerine ilişkin haklarınızı talep ve dava etmenizdir.

Seçim

K

Kinderzuschlag (Çocuk zammı)

Çocuk zammına, gelirleri ile kendi asgari ihtiyaçlarini, issizlik parası II ve sosyal yardim parası tutarında finanse edebilen, ancak aynı hanede yasayan evlenmemıs, 25 yasını doldurmamıs çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karsılayamayan veya sadece kısmen karsılayabilen, düşük gelirli ebeveynler hak kazanirlar. Çocuk zammı çocuk basına aylık 140 Euro'ya kadar ödenir. Azami 36 takvım ayı ödenir. Çocuk zammı, yetkili aile sandıgından talep edilmelidir.

01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren yeni çocuk parası zammı kanunu ile yasa tasarıcısı düşük gelirli çalışan aile için yaşam halinin iyileştirilmesini hedeflemiştir. Eşlerde 900,00 Euro ve tek başına yetiştirenlerde 600,00 Euro’ya kadar olan brüt gelirlerde çocuk parası ek ücret talebinde bulunabilir ve bununla ailenizi işsizlik parası II durumundan çıkarabilirsiniz. Çocuğun kendi geliri ve serveti varsa, bu çocuk parası ek ücretini azaltır. Bu yeni kuralın ilaveten etkisi, ek gelirli ailelerin kazandıkları paranın daha fazlasını kendilerine saklayabilmeleridir, çünkü iş gelirinin hesaplanmasında gelirin çocuk ek ücretine hesaplanmasına kullanılan azalma taksidin %50’den %70’ye indirilmesi sureti ile çocuk ek ücretinin artan gelirde ölçülü olarak sona erebilsin. Çocuk ek ücretine ilişkin başkaca sorularınız için lütfen aile kasasına yöneliniz.

Krankenkassenwahl (Sağlık sandığı seçimi)

İşsizlik parası II’yi almadan önce, örneğin sosyal yardım parası aldığınız için, yasal bir sağlık sandığına dahil değilseniz, lütfen bir sağlık sandığına başvurun ve en kısa zamanda ilgili üyelik belgesini ibraz edin. İkamet ettiğiniz yerdeki AOK’yı, eşinizin sağlık sandığını, ikametgahınız dahilinde yetkili bir yedek sigortayı veya, sağlık sandığına girişi mümkün kılan bir işletmede çalıştıysanız ya da ilgili işletme veya hizmet sandığının tüzüğü, işletme harici kişilerin üyeliğine izin veriyorsa, bir işletme veya hizmet sandığını seçebilirsiniz. Eğer bir sağlık sandığı seçmezseniz, Jobcenter tarafından seçilebilir bir sağlık sandığına dahil edilirsiniz.

Kranken- und Pflegeversicherung (Sağlık ve bakım sigortası)

İşsizlik parası II alırken, prensip olarak, eğer bir aile sigortası çerçevesinde bir sigorta mümkün değilse, yasal sağlık sigortasında ve sosyal bakım sigortasında zorunlu sigortalısınızdır. Toptan sağlık ve bakım sigortası primlerini Jobcenter, yasal olarak öngörülen tutarda öder. İşsizlik parası II’yi, kredi olarak veya evinizin ilk donatımı için veya sadece hamilelik ve doğum dahil kıyafet için veya birkaç gün sürecek sınıf gezileri için ödeme olarak alma durumunuz istisna kabul edilir. Jobcenter, sizi prensip olarak, ödeme almadan önce sağlık ve bakım sigortanızı yapmış olan yasal sağlık sandığına bildirir.

Krankenversicherungsbeginn (Sağlık sigortası başlangıcı)

Jobcenter, talep edilen ödemeye izin verildiğinde sizi sigortalar. Sigorta prensipte geriye dönük olarak ödeme alacağınız ilk gün ile başlar. Bu hususa, başvurunuzu gecikmeli olarak vermişseniz veya başvurunuzun işlemleri normalden uzun sürdüğünde dikkat etmeniz gerekir. Eğer bu zaman içinde sağlık sandığının ödemelerinden faydalanmanız gerekirse, sağlık sandığınız ile kendiniz ve sizinle ilgili kişiler için geçici bir sigorta koruması hakkında bir sözleşme yapmalısınız. Haksız ödeme alımında, ilgili kuruma, yapılan fazla ödemelerin dışında ayrıca sağlık ve bakım sigortası primlerini de iade etmeniz gerektiğini unutmayınız.

Kündigung und Wechsel der Krankenkasse (Sağlık sandığının iptali ve değiştirilmesi)

Mevcut sağlık sandığınıza iptali zamanında ihbar etmişseniz, başka bir sağlık sandığı seçebilirsiniz. Seçtiğiniz sağlık sandığına asgari 18 ay bağlısınızdır. Üyeliğinizi her defasında bir sonraki ayın bitiminde feshedebilirsiniz. Sağlık sandığınız prim oranınızı yükseltirse, özel bir fesih hakkına sahip olursunuz. Sandık seçiminin geçerliliğine ilişkin kararı sadece sağlık sandığı alır, Jobcenter değil. Tarımsal bir sağlık sandığının üyesi olarak başka bir sağlık sandığına geçemezsiniz. Sağlık sandığını değiştirmeniz halinde lütfen kurumunuza edim başvurunuz ile beraber – veya daha sonra yapılacak değişimde değişimden hemen sonra – yeni sağlık sandığının bir üyelik belgesini ibraz ediniz. Onay ve değişiklik bildiriminizden, hangi sağlık sandığında sigortalı olduğunuzu görebilirsiniz. Jobcenter tarafından sağlık sandığınıza, başlangıç ve bitiş ve ayrıca ödemenize ilişkin olası kesintiler bildirilir.

Seçim

L

Leistungen (Edimler)

İş arayanlar için temel teminat edimleri olarak ayni edalar, Jobcenter’deki bir muhatap vasıtasıyla bilgi, danışmanlık ve destek gibi hizmetler ve kazanç sağlayabilir yardıma muhtaç kişinin işe uyumunu ve kendisinin ve ihtiyaç birliği içinde yaşayan kişilerin geçimini temin edecek para ödemeleri vardır.

İş arama esnasındaki önemli edimler, aracılık ve danışmanlık, sürekli istisnai durum danışmanlığı (durum yönetimi), başvuru masraflarının ve tanıtım mülakatlarında yol masraflarının iadesi, eğitim çalışmalarına iştirak, (engelliler için) hareketli hale getirmeye yönelik yardımlar, mesleki eğitimin teşviki ve engelli insanların iş yaşamına katılımı, işverenlere uyum sübvansiyonları, iş bulma tedbirleri, iş fırsatları, iş yaratacak altyapı tedbirleri ve aracılık kuponlarıdır.

Ancak, iş yaşamına girişte yardım etmesi gereken edimler de vardır: Örneğin reşit olmayan veya engelli çocuklara danışmanlık yapılması veya ilgili bireylerin evde bakımı, borçlulara ve bağımlılara danışmanlık yapılması, psikososyal danışmanlık, işe alınma veya bağımsız çalışma durumunda giriş parası ve yaşa bağlı yarım gün çalışma yasası uyarınca edimler. Son olarak anılan örneklere ilişkin olarak bir hukuki hak ve talep yoktur.

Leistungsanspruch (Ödeme hak ve talebi)

İşsizlik parası II’ye, Federal Almanya Cumhuriyeti içinde ikamet etmeleri şartı ile, tüm kazanç sağlayabilir, yardıma muhtaç, 15 ile 65 altı kişiler hak sahibidirler. İkamet izinleri sadece iş bulma amacından ortaya çıkan yabancılar, bunların aile bireyleri ve iltica başvurusu sahiplerine ödeme yasasından kaynaklı ödeme alma hakkı olanlar muaftırlar. Geriye kalan yabancılara ilave olarak bir iş yapma izni verilmiş olmalı veya buna izin verilebilir olmalıdır.

Ödemeleri ayrıca, kazanç sağlayabilir bir yardıma muhtaç kişi ile bir ihtiyaç birliği içinde yaşayan, örneğin aile bireyleri gibi kişiler de alabilirler.

Yaşlılıktan, madenciler birliği denkleştirme ödemeleri veya memuriyet emekliliğinden kaynaklı maaş alanlar veya altı ayı aşkın bir süre, örneğin bir hastane gibi bir yatılı kurumda kalanlar ödeme almazlar.

Cezaevlerinde bulunanlar yine ödeme hakkına sahip değildirler. Stajyer öğrenciler, lise öğrencileri ve üniversite öğrencileri de prensip olarak ödeme almazlar. 

Ödeme hakkı, danışmanınızın muvafakati olmaksızın ikametgahınızın dışında bir yerde bulunmanız halinde iptal olur. Lütfen ikametgahınızdan ayrılacağınızda, bu durumu önce danışmanınızla görüşünüz.

Leistungsdauer (Ödeme süresi)

İşsizlik parası II, eğer örneğin yardıma muhtaç olma gibi hak koşulları sürekli olarak söz konusuysa, zaman olarak sınırsız ödenir. Bu yardıma muhtaçlığı kontrol edebilmek için ödemelere sadece altı aylık bir süre için izin verilir. Eğer daha işsizlik parası II için başvurunun verilmesi aşamasında, yardıma muhtaçlığın sadece kısa süreli olacağı anlaşılıyorsa, izin süresi ilgili şekilde kısaltılır. İstisnai durumlarda bir uzatma da mümkündür.

Leistungsmissbrauch (Ödemenin kötüye kullanılması)

Ödemelerin kötüye kullanımı, vergi ödeyen toplumu korumak için özellikle elektronik bilgiişlem gibi modern yöntemlerle – ayrıca başka makamlar ve kurumlarla sıkı bir işbirliği halinde – ortaya çıkarılır, yoğun bir şekilde takip edilir ve soruşturulur.

Seçim

M

Mehrbedarfe (Ek gereksinim)

Ek gereksinim, düzenli ödemeler ile karşılanamayan ek masraflar için kullanılan bir terimdir. Bu masraflar, toptan tutarlar şeklinde belirli koşullar altında karşılanabilirler – örneğin anne adayları için 13. hamilelik haftasından itibaren, kendi başına çocuk yetiştirenler için yaşa ve çocuk sayısına bağlı olarak, engelli insanlar için veya, eğer tıbbi gerekçeyle daha masraflı bir beslenme şekli gerekli olduğunda özel bir beslenme için. Geçimin sağlanması için bu ek gereksinim masraflarının toplamı, düzenli ödemeyi aşmamalıdır.

Meldepflicht (Görünme yükümlülüğü)

İş arayanlar için temel teminat edimlerini hak ettiğiniz süre esnasında ilgili kuruma veya kurumun başka bir şubesine şahsen gitmekle ve gerektiğinde, sizden talep edilmişse, bir doktor muayenesine veya psikolojik muayeneye gelmekle yükümlüsünüz. Bu tür bir talep, edim sürecindeki kararların hazırlanmasına ve ayrıca edim koşullarının, yani yardıma muhtaçlığın kontrol edilmesine de yarayabilir. Jobcenter, görünme talebinin, hastalık durumunda çalışılabilecek ilk güne kadar geçerli kalmasına karar verebilir. Bu durumda, çalışabilir olduğunuz ilk gün itibariyle şahsen gelme yükümlülüğünüz vardır. Bir itiraz durumunda da veya bir dava durumunda da bu görünme yükümlülüğü, ödemeyi talep ettiğiniz zaman için geçerlidir. Eğer bir mani durumunuz varsa, lütfen hemen kuruma haber veriniz ve sebep de gösteriniz, böylece yaptırımlar uygulanmaz.

Mietschulden (Kira borçları)

Kira borçları, bir kredi çerçevesinde üstlenilebilir. Bunun için önkoşul, aksi durumda evsiz kalma sonucunun doğması ve somut olarak beklenilen bir faaliyete başlanmasının bundan dolayı engellenmesidir. Eğer ayrı odalı bir yurtta veya mülkiyeti size ait bir dairede kalıyorsanız, barınma masraflarına, örneğin ipotek, emlak vergisi, bina sigortası, miras yoluyla geçen üst hakkından doğan faiz için ölçülü borç faizi gibi yükler ve örneğin kiralık dairelerde olduğu gibi ek masraflar dahildir. Ancak itfa (ödeme) faizleri masraf olarak kabul edilmezler, çünkü bunlar varlık oluşturmaya hizmet etmekte olup, bu, işsizlik parası II gibi bir bakım ediminin amacıyla bir araya getirilemez. Buna ilişkin profesyonel kararı Krefeld şehri Belediyesi merkezi alan dairesi, Alan konusu Sosyal, Yaşlılar ve İkamet, , Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld almaktadır.

Mitwirkungs- und Mitteilungspflichten (İşbirliği ve bildirim yükümlülüğü)

Ödeme talebinizi kontrol ve tespit edebilmek için işbirliğiniz gereklidir. Edim açısından önemli olan ve başvuru formunda belirtilen tüm gerçekleri belirtmelisiniz. Eğer üçüncü kişilerin vereceği bilgiler gerekiyorsa, bu kişilerin bilgi vermesini onaylamanız gerekir. Eğer belgeler veya yazılı kanıtlar gibi kanıt araçları gerekirse, bunların adlarını anmalı veya kendiniz bunları ibraz etmelisiniz. Bunun dışında, tarafınızdan verilen bilgilere ilişkin tüm değişiklikleri hemen ve talep edilmeden bildirmekle yükümlüsünüz. Ancak bu şekilde ödemeler doğru tutarda ödenebilir veya fazladan ödemeler engellenebilir. Bu husus, ödemelere ilişkin olarak geriye dönük etki eden değişikliklerin - örneğin bir emekli parasına geriye dönük olarak izin verilmesi gibi - ortaya çıkmasında da geçerlidir.

Mesleki bir faaliyete başladığınız anda bunu hemen bildirmelisiniz – ister serbest olarak çalışın, isterse de aile bireylerinden birine yardımcı olarak. Herhangi bir faaliyete başladığınızı sizin adınıza bildirmeye söz veren olası başka kişilere güvenmeyin. Bu konuyla ilgili olarak sadece siz yükümlüsünüz. Kazanç sağlayan yardımca muhtaç kişi olarak çalışamaz durumda hastalansanız da ve yeniden çalışabilir duruma gelseniz de, annelik parası veya benzeri edimler talep etseniz de veya alsanız da, her türden maaş alsanız da, özellikle de düşük kazanç sağlayabilme durumundan dolayı maaş talep etseniz de ve alsanız da, ya da adresiniz değişse de – lütfen her şeyi bize zamanında bildirin.

Evlendiğiniz zaman da, evlilik benzeri bir birlikteliğe veya (hayat) arkadaşlığına başlasanız da veya partnerinizden ayrılsanız da, geliriniz veya varlıklarınız ya da eşinizin, partnerinizin ve ihtiyaç birliği içindeki bireylerin gelirleri ve varlıkları değişse de, size veya eşinize, partnerinize veya hayat arkadaşınıza varlıklardan gelirler alacak kaydedilse de (örneğin faiz, kar payı) veya vergi iadeleri ödense de, bildirimde bulunmanız gerekir. Ayrıca yeni bir barınma yerine ilişkin anlaşma akdi durumunda, yeni barınma yerinin gider tutarına ilişkin ilgili kurumun taahhüdünün önceden Jobcenter’den alınması gerektiğini unutmayınız.

Lütfen değişikleri hemen bildiriniz ve verdiğiniz bilgilerin eksiksiz ve doğru olmasına dikkat ediniz. Bu işbirliği yükümlülüğüne uymanız özellikle kendi menfaatinizedir. Eğer eksik ya da yanlış bilgiler verirseniz veya değişiklikleri bildirmezseniz veya gecikmeli olarak bildirirseniz, gerektiğinde haksız olarak almış olduğunuz ödemeleri iade etmekle kalmaz, ayrıca gerektiğinde usulsüzlük veya suç işlediğiniz kabul edilir. Aynı yükümlülükler, ihtiyaç birliği üyeleri ya da yasal temsilciler için de geçerlidir. İhtiyaç birliğinin üyeleri için bildirim yükümlülüğü, ihtiyaç birliğinin temsilcisi tarafından da gerçekleştirilebilir.

Seçim

N

Notfälle (Acil durumlar)

Özel yaşam koşullarında acil durumların savuşturulması için ayni veya parasal bir ödeme, bir kredi şeklinde verilebilir. Bu kredi daha sonra aylık düzenli ödemenin ödenmesi esnasında kesinti şeklinde itfa edilir (ödenir).

Seçim

P

Pfändung (Haciz)

Geçimin sağlanmasının temini için olan ödemeler prensip olarak haczedilemezler ve bu yüzden devredilemezler veya rehin edilemezler. Sizin için olan ödeme, bir para kurumundaki bir hesaba havale ediliyorsa, ödeme tutarı ancak alacak dekontundan yedi takvim günü sonra haczedilebilir veya para kurumunuzun bir alacağı ile mahsup edilebilir. Bu zaman aralığı içinde para enstitüsü size ödemeyi ödemek zorundadır.

Seçim

R

Regelleistung (Düzenli ödeme)

Düzenli ödeme olarak anılan ödeme, beslenme, vücut bakımı, ev eşyaları ve günlük hayattaki ihtiyaçlar yanında, kültürel toplumsal yaşama katılımı da içine alır. Bu ödeme, günlük hayatın sürekli ve bir defalık masraflarını toptan karşılar. Tam düzenli ödemeyi kendi başına kalanlar, kendi başına çocuk yetiştirenler ve partnerleri reşit olmayan kişiler alır.

Seçim

S

Sachleistungen (Ayni edalar)

Düzenli ödemeler, eğer ödenen ödemeler, ekonomik olmayan davranış tarzı sebebiyle fazla hızlı tüketiliyorsa, komple veya kısmi olarak kuponlar şeklinde ayni edalar olarak da ödenebilirler. Bu tür ekonomik olmayan davranış tarzı, ödemeleri tekrarlı olarak ödendikten kısa sonra tükettiğiniz zaman söz konusudur. Bu, geçiminize iliskin masraflar, size ait edaya uygun degilse ve siz bu yüzden ilave bir kredi talep etseniz de geçerlidir.

Sanktionen (Yaptırımlar)

Teşvik etme ilkesi yanında eşit ölçüde talep etme ilkesi de bulunmaktadır. Bu yüzden yardıma muhtaçlık durumunuzu ortadan kaldırmak için somut adımlar atmakla yükümlüsünüz. Bu suretle kazanç sağlayamama durumunuzun sona erdirilmesi için çaba göstermeli aktif olarak bu hedefi gözeten tüm tedbirlere ilişkin işbirliği göstermelisiniz. Eğer gerekçesiz olarak bu yükümlülüğü yerine getirmezseniz, bu, kesintiler ve hatta ödemelerin tamamen iptali şeklindeki geniş kapsamlı yaptırımları beraberinde getirir. Bu ayrıca, örneğin beklenen bir işe alma tedbirinin yarıda kesilmesi veya görünme talebine uyulmaması gibi başka yükümlülük ihlallerinde de geçerlidir.

Sanktionen bei pflichtwidrigem Verhalten (Aykırı davranıslarda yaptırımlar)

Hukuki sonuçlara dair bilgilendirilmiş olmanıza rağmen, teklif edilen bir katılım sözleşmesini akdetmeyi, katılım sözleşmesinden doğan yükümlülükleri yerine getirmeyi, yapabileceğiniz bir işi, §15 bir eğitimi veya iş fırsatını (iş bulma tedbirleri) veya katılım sözleşmesinde kararlaştırılan başka bir tedbiri yerine getirmeyi veya sürdürmeyi veya kamu yararına olacak olası bir işi yapmayı reddederseniz, yaptırımlar söz konusu olur. Yaptırımların devreye girmesi halinde, aylık prensip ödemesinin birinci kademede yüzde 30’u kesilir. Ayrıca işsizlik parasının alınması sonunda öngörülen vadeli zam söz konusu olmaz.

Ayrıca 18 yaşınızı doldurduktan sonra işsizlik parası II’nin artışını sağlamak veya bu ödemeyi alabilmek için, gelirinizi veya varlıklarınızı bilerek azalttıysanız, hukuki sonuçlarına dair bilgilendirilmiş olmanıza rağmen ekonomik olmayan davranışlarınızı değiştirmezseniz, örneğin sürekli sebebini açıklayamadığınız ölçüde yüksek telefon ve elektrik masraflarınız olursa, bir bloke süresi sebebiyle hakkınız dondurulduğundan veya iptal edildiğinden işsizlik parası almıyorsanız veya bir işsizlik parası hakkının donmasına veya iptaline neden olacak bir bloke süresinin başlaması için gerekli koşulları yerine getiriyorsanız, yaptırımlar söz konusu olur.

Sanktionen bei Abbruch von Eingliederungsmaßnahmen (İşe alma tedbirlerinin kesilmesi halinde yaptırımlar)

İşe alınma ile ilgili beklenen bir tedbiri yarıda kestiğinizde veya kesintiye sebebiyet verdiğinizde, bir yükümlülük ihlali söz konusudur. Bu örneğin, kusurlu şekilde tedbirin işleyişini olumsuz etkilediğinizde, tedbirin başarısını tehlikeye attığınızda veya sizin kalmanız, tedbirin uygulayıcısı tarafından beklenemediğinde – örneğin tekrarlı olarak mazeretsiz gelmeme, ders veya işletme düzeninin ağır şekilde dikkate almama gibi – söz konusudur.

Sanktionen bei Verletzung der Meldepflicht (Görünme yükümlülüğünün ihlali halinde yaptırımlar)

Eğer kurumunuza şahsen gelme talebine veya bir hekim tarafından yapılacak bir muayeneye veya bir psikolojik muayene terminine, önemli bir gerekçe olmaksızın, uymazsanız, işsizlik parası II, gerektiğinde sınırlı zammın iptali ile beraber, işsizlik parası alınmasından sonra, bir birinci aşamada ölçü kabul edilen düzenli ödemenin yüzde onu oranında kesilir.

Sanktionen bei wiederholter Pflichtverletzung (Tekrarlı yükümlülük ihlalinde yaptırımlar)

Tekrar edilen ilk yükümlülük ihlalinde, işsizlik parasi II yüzde 60 kesilir. Tekrar eden her yükümlülük ihlalinde, işsizlik parasi II yüzde 100 kesilir - yani ödeme kesilir. Bir önceki yaptirim zamani üzerinden bir yildan fazla geçmişse, tekrarli bir yükümlülük ihlali söz konusu degildir. Tüm istisnai durumlar dikkate alinarak, geçimini saglayabilecek durumda olmayan yardima muhtaç kişinin olagan ayliginin yüzde 60'inin kesilmesi, bu kişinin sonradan yükümlülüklerini yerine getirecegine dair beyanda bulunmasi halinde, sinirlanabilir. Işsizlik parasi II'nin yüzde 30'dan çok kesilmesinde, ilgili kurum makul bir çerçevede tamamlayici ayni edalar veya para degerinde ödemeler yapabilir, bu ödemeler, yardima muhtaç kişinin, reşit olmayan çocuklarla bir ihtiyaç birliği içinde yaşamasi halinde gerçekleştirilir.

Sanktionsdauer (Yaptırım süresi)

Yükümlülük ihlalinin arada sona erdirilip erdirilmediğinden bağımsız olarak ödemelerin düşürülmesi veya iptali her defasında üç aylığına gerçekleştirilir. Eğer bu süre içinde yeniden bir yükümlülük ihlali gerçekleşirse, birinci üç aylık yaptırım süresi ile kısmen kesişebilecek olan yeni bir üç aylık yaptırım süresi yürürlüğe girer.

25 yaşının altındaki ödeme alıcılarında bekleme süresi özel durumlarda 6 haftaya kısaltılabilir.

Sanktionen bei Sozialgeld (Sosyal yardım parasında yaptırımlar)

Sosyal yardım parası alan kişilere karşı, çağrılmış olmalarına ve yazılı olarak hukuki sonuçlara ilişkin olarak bilgilendirilmiş olmalarına rağmen, kurumun, şahsen başvuru yapma ve gerektiğinde bir doktor muayenesine veya psikolojik muayeneye gelme talebine uymamaları halinde yaptırım uygulanır. Ayrıca 18 yaşını doldurduktan sonra gelirinizi veya varlıklarınızı, sosyal yardım parasına ilişkin hakkı veya tutarı etkilemek için düşürürseniz veya hukuki sonuçlarına ilişkin olarak bilgilendirilmenize rağmen ekonomik olmayan davranışınızı değiştirmezseniz, yaptırımlar olacağını hesaba katmalısınız.

Sanktionen - wichtiger Grund (Yaptırımlar – önemli sebep)

Yaptırımlar, eğer davranışınız için önemli bir sebebiniz varsa, uygulanmazlar. Önemli bir sebep, bireysel menfaatlerinizin ağırlığı, genelin menfaatlerine göre sizin yararınıza ağır bastığında söz konusudur. Beklenilirliğe ilişkin açık hükümler sebebiyle kazanç sağlayıcı bir faaliyetin reddedilmesine ilişkin önemli sebepler sadece istisnai durumlarda kabul edilirler. Bir işin bırakılması veya reddedilmesi için önemli bir sebep, örneğin bir işin yapılması, üç yaşın altında bir çocuğun yetiştirilmesini tehlikeye soktuğunda, aile üyelerinden birinin bakımı, bir işin icrası ile uygun düşmüyorsa ve bakım başka şekilde temin edilemiyorsa veya siz, belirli işler için bedensel, ruhsal veya zihinsel olarak yapabilecek durumda değilseniz, söz konusudur.

Yeni işyerine mesafenin daha yüksek bir zaman sarfiyatına bağlı olması, daha az uygun çalışma koşullarıyla bir faaliyetin teklif edilmesi veya faaliyetin şimdiye kadar olan kalifikasyonunuza uymaması, önemli sebep olarak kabul edilmez.

Sonderregelungen für Sanktionen bei unter 25-Jährigen (25 yas altı kisiler için yaptırımlarda özel düzenlemeler)

Eğer 15 ve 25 yaş altı arasında bir yaştaysanız, yükümlülüklerinizi ihlal etmeniz halinde, başvuru gecikmesi istisna olmak üzere, yaptırımlar süresince iş arayanlar için ana sigortadan para ödemesi alamazsınız. Geçiminizi sağlamak için tamamlayıcı yardım hakkına da sahip olmazsınız. Bu durumda sadece barınma ve ısınma masrafları üstlenilir ve düzenli olarak doğrudan ev sahibine ödenir. Bunun yanında tamamlayıcı olarak aynı edalar veya para değerinde ödemeler alabilirsiniz. Tekrarlı yükümlülük ihlalinde işsizlik parası II yüzde 100 kesilir. Geçimini sağlayabilecek durumdaki yardıma muhtaç kişi, sonradan yükümlülüklerini yerine getireceğini beyan ederse, kurum, tüm istisnai koşulları değerlendirerek barınma ve ısınma için ödeme yapabilir. Aynı şekilde kurum, tüm istisnai durumlar dikkate alınarak, yaptırım zaman aralığını altı haftaya indirebilir.

Sozialgeld (Sosyal yardım parası)

Kazanç sağlayabilir bir yardıma muhtaç ile beraber bir ihtiyaç birliğinde yaşayan kazanç sağlayamaz yardıma muhtaçlar, geçiminin teminatı için, eğer ki onikinci sosyal yasa kitabı (SGB XII) uyarınca ödeme hakkına sahip değillerse, ödeme olarak sosyal yardım parası alırlar. Talep hakkına ayrıca, süresi belli şekilde kısmi veya tam kazanç düşüşü sebebiyle aylık alanlar da sahiptir. Tam kazanç düşüşü sebebiyle sürekli olarak aylık alanların veya 65 yaşını dolduranların oluşturduğu ihtiyaç birliğinin üyeleri, sosyal yardım parası hakkına sahip değillerdir.

Sosyal yardım parası, geçimin temini için olan ödemeleri, geçime ek gereksinimler için ödemeleri, barınma ve yakıt için ödemeleri ve istisnai durumlarda mutlak bir ihtiyacın mevcut olması durumunda bir kredinin verilmesini kapsar. İşsizlik parası alındıktan sonra bir zammın ödenmesine hak, burada mevcut değildir. Düzenli ödemenin ve ek gereksinimlerin tutarı, işsizlik parası II’nin tutarına denktir.

Seçim

U

Umzug (Taşınma)

Taşınma durumunda Jobcenter, konut tedarik maliyetlerini, taşınma masraflarını ve kira depozitosunu adınıza üstlenebilir. Ancak bunun için, yeni bir evsahibi ile kontrat yapmadan önce ilgili belediye kuruluşunun, yeni barınma yeri ile ilgili masrafları üstlendiğine dair taahhüdünü almanız gerekir. Bu taahhüt, prensip olarak, taşınma gerekli olduğunda ve yeni barınma için olan masraflar ölçülü olduğunda verilir.

Unterkunft und Heizung (Barınma ve yakıt)

Ölçülü barınma masraflarını ve yakıt masraflarını Jobcenter, gerçek giderler tutarında üstlenir. Masrafların ölçülülüğü, örneğin aile üyelerinin sayısına göre ve yaşa, ikamet edilen odaların sayısı, yerel kira seviyesine ve yerel ev piyasasının imkanlarına göre belirlenir. Taşınma sadece, daire ölçüsüz şekilde büyükse ve giderler ölçüsüz şekilde yüksekse, söz konusudur. Daha küçük veya ucuz dairelere taşınmalar bu nedenle – eğer olacaksa – istisnai durumlarda söz konusudur.

Seçim

V

Vermögen (Varlık)

Varlıklar, bir kişinin para ile ölçülebilir tüm mallarının toplamıdır – bu, varlığın yurtiçinde veya yurtdışında olmasından bağımsızdır. Buna nakit para, örneğin kıymetli evrak gibi (tasarruf) mevduatlar(ı), yapı tasarrufu mevduatları, hisse ve fon payları, aynı şekilde alacaklar, menkul varlıklar, ev ve arsa mülkiyeti ve ayrıca gayrimenkullara ilişkin diğer ayni haklar dahildir. Dikkate alınması gereken prensip olarak kendinize ait değerlendirilebilir varlıklar ve sizinle ihtiyaç birliği içinde yaşayan üyelerin varlıklarıdır.

Varlık, geçim için kullanılabildiğinde veya parasal değeri kullanım, satma, ödünç verme veya kiralama yoluyla geçim için kullanılabilir hale getirildiğinde değerlendirilebilir özelliktedir. Sahibinin üzerinde serbest tasarruf hakkına sahip olmadığı varlıklar değerlendirilemez – örneğin varlıkların haczedilmiş olması durumunda. Dikkate alınacak varlığın tespiti için olan ek karar belgesi, değişik varlık türlerinin kaydını öngörür: cari hesaplardaki, tasarruf cüzdanlarındaki, yapı tasarrufu anlaşmalarındaki, tasarruf belgelerindeki varlıklar veya diğer kıymetli evrak (örneğin hisseler, fon payları) ve ayrıca birikimli hayat sigortaları, gayrimenkullar ve mülkiyeti size ait daireler şeklindeki varlıklar.

Örneğin aşağıdakiler varlık olarak dikkate alınmazlar

  • Ölçülü ev eşyaları – ölçülü olarak kabul edilenler, evin idaresi ve ikamet için gerekli veya asgari olarak olağan olanlardır.
  • Kazanç sağlayabilir her yardıma muhtaç kişinin ölçülü bir motorlu taşıtı veya
  • emeklilik sigortası yükümlülüğünden muafiyet durumunda emeklilik döneminin garantiye alınması için olan eşya ve haklar. Ancak yanlış anlamaya mahal vermeyecek şekilde bu varlıkların emeklilik dönemini garantiye almaya yönelik olduğu anlaşılır olmalıdır. Yazılı bir kanıt, örneğin 60 yaşına kadar sermaye oluşturucu bir hayat sigortasına ilişkin bir sigorta poliçesi olabilir.
  • Ölçülü, kendinizin ikamet ettiği, mülkiyeti size ait bir daire veya arsa üzerinde kendinizin ikamet ettiği, ölçülü bir ev.
  • Engelli veya bakıma muhtaç insanların ikamet etmesi amacına hizmet eden veya edecek olan ve bu amacın, varlığın değerlendirilmesi veya kullanılması vasıtasıyla tehlikeye girmesi halinde, ölçülü bir büyüklükte bir ev arazisinin yakında tedariki veya alımı için kanıtlanabilir şekilde olan varlıklar.
  • Değerlendirilmeleri açık olarak ekonomik olmayan nesneler ve haklar. Burada, gelecekteki kar veya gelir beklentisinin değerlendirme vasıtasıyla hangi kapsamda kayıp olacağı önemli değildir. Bunun yerine ölçü kabul edilen, varlık durumunun güncel maddi değeridir. Eğer değerlendirme vasıtasıyla, bu maddi değerin yüzde onundan daha fazla altında kalınan bir sonuç elde edilirse, değerlendirme açık olarak ekonomik değildir.

Her türlü varlığı, başvuruda ya da dikkate alınacak varlıkların tespiti için ek belgede belirtmekle yükümlüsüzün. Varlığın dikkate alınıp alınmayacağı kararını, Jobcenter, yasal hükümlere dayanarak alır.

 

Vorschüsse (Avanslar)

Ödenmiş olan avanslar, eğer sonradan, bunların size ait olmadığı anlaşılırsa veya size ait olan ödemeleri aşarlarsa, tarafınızdan iade edilmelidir. Başvuru hakkında, tarafınıza havaleleri gerçekleştiren ve tüm edim belgelerini elinde bulunduran Jobcenter karar verir.

Seçim

W

Widerspruch (İtiraz)

Eğer kurumunuzun bir kararıyla hemfikir değilseniz, kararın ilan edilmesinden itibaren bir ay içinde karara karşı itiraz edebilirsiniz. İtiraz, Jobcenter’ye yazılı olarak ibraz edilmeli veya burada şahsen gidilip tutanak halinde yazdırılmalıdır. Bu itiraz, kararın yeniden kontrol edilmesini sağlar.

Eğer itirazınıza hiç uyulmazsa veya tam olarak uyulmazsa, yazılı bir itiraz bildirimi alırsınız, buna karşı da dava açabilirsiniz. Hangi mahkemede, hangi mühlette veya hangi şekilde dava açılabileceğini, itiraz bildirimi ile açıklanan hukuki yardım bölümünde bulabilirsiniz. Bir dava durumunda kurumunuz, sosyal mahkemeye genel olarak komple edim belgelerini ibraz etmek zorundadır. Bu edim belgelerindeki doktor raporları ve psikolojik raporlar, eğer siz gönderilmelerine kesin olarak itiraz etmişseniz, mahkemeye gönderilmezler. İtiraz ve dava, erteleyici bir etkiye sahip değillerdir.

Seçim

Z

Zumutbarkeit (Beklenilebilirlik)

Eğer iş arayanlar için temel teminat ödemelerinden alıyorsanız, aynı zamanda, yapabilecek durumda olduğunuz her işi kabul etmekle yükümlüsünüz. Yasal olarak öngörülen istisnalar, örneğin eğer bir işin ifa edilmesi, üç yaşın altındaki bir çocuğun yetiştirilmesine tehlike arz edecekse, aile üyelerinden birinin bakımıyla uygun düşmüyorsa, bakım başka şekilde sağlanamıyorsa veya başka bir önemli sebep mevcutsa, söz konusudur. Tarifelerin altındaki bir ücretlendirme veya olağan ücretin altındaki bir ücret, eğer ücretlendirme yasaya aykırı değilse veya iyi ahlaka karşı değilse, beklenebilir. Bu istisnaların yanında şu husus geçerlidir: Şahsi menfaatleriniz, genelin menfaatlerinin gerisinde kalmalıdır.

Seçim